Rozpoczynamy VIII edycję Konkursu "Zawód nie Zawodzi" 24.02.2020 r. (2020-02-24)

Rozpoczęliśmy już zapraszanie szkół do udziału w VIII edycji konkursu. Obecnie trwają prace związane z uruchomieniem nowej platformy konkursowej. Na platformie będziemy sukcesywnie umieszczać materiały dydaktyczne obowiązujące na etapie szkolnym.

Konkurs "Zawód nie zawodzi" skierowany jest do uczniów szkół podstawowych zaproszonych do jego VIII edycji. Jego głównym celem jest rozbudzenie zainteresowań zawodowych wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań techniczno – informatycznych. Ponadto ma na celu wyłanianie i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań zawodowych, motywowanie szkół podstawowych do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień zawodowych uczniów, podejmowanie przez szkoły różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym, stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności, propagowanie idei społeczeństwa wykorzystującego nowoczesne technologie oraz popularyzację e–learningowych form nauczania.

W tym roku zapraszamy uczniów ze szkół podstawowych powiatu limanowskiego, skupionych wokół Limanowej i Mszany Dolnej

Organizatorem konkursu jest stowarzyszenie HUMANEO, które powołuje Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa czuwa nad przebiegiem Konkursu zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie. Liderami regionalnymi w Konkursie są: Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Mszanie Dolnej oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej.

Patronem Konkursu jest: Fundacja Pomyśl o Przyszłości.

Partnerami Konkursu są: Inventum, Toyota Kobos Nowy Sącz, oraz system certyfikacji VCC.

Więcej na temat Organizatora i Partnerów Konkursu znajdziesz w odpowiednich zakładkach na stronie Konkursu.