VI edycja Konkursu Zawód nie zawodzi! (2018-01-28)

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konkursu promującego zawody techniczno - informatyczne "Zawód nie zawodzi". To już kolejna VI odsłona tego konkursu, którego odbiorcami są uczniowie wybranych gimnazjów w Polsce! Jak zawsze stawiamy na nowatorskie podeście do tematyki konkursowej!

Konkurs "Zawód nie zawodzi" skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych zaproszonych do jego VI edycji. Jego głównym celem jest rozbudzenie zainteresowań zawodowych wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań techniczno – informatycznych. Ponadto ma na celu wyłanianie i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań zawodowych, motywowanie szkół gimnazjalnych do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień zawodowych uczniów, podejmowanie przez szkoły różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym, stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności, propagowanie idei społeczeństwa wykorzystującego nowoczesne technologie oraz popularyzację e–learningowych form nauczania.

W tym roku zapraszamy uczniów z gimnazjów powiatu limanowskiego, skupionych wokół Limanowej i Mszany Dolnej

Organizatorem konkursu jest stowarzyszenie HUMANEO, które powołuje Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa czuwa nad przebiegiem Konkursu zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie. Liderami regionalnymi w Konkursie są: Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Mszanie Dolnej oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej.

Patronem Konkursu jest: Fundacja Pomyśl o Przyszłości.

Partnerami Konkursu są: Inventum, Toyota Kobos Nowy Sącz, oraz system certyfikacji VCC.

Więcej na temat Organizatora i Partnerów Konkursu znajdziesz w odpowiednich zakładkach na stronie Konkursu.